OVER STEENTJE MOLEN

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

Mijn jeugd heb ik doorgebracht op een hoeve op de grens tussen Poperinge en Elverdinge. Tussen 1777 en 1923 stond op deze hoeve een houten windmolen met de naam Steentje Molen.

Mijn grootoom Jules Gheeraert was de laatste molenaar. Na zijn dood in 1920 was de molen buiten dienst. Zijn dood stond in verband met de oorlogsomstandigheden. Hij werd door het Britse leger als een spion beschouwd en gevangen gehouden. Het naar de wind zetten van de molen zagen zij  als tekens geven aan de Duitse troepen nauwelijks 7 km verder.

Steentje molen was in de Eerste Wereldoorlog één van de dichtste plaatsen van het front dat altijd bewoond is gebleven.

Over de geschiedenis van dit Steentje Molen en zijn bewoners heb ik in 2016 een boekje geschreven.

 

In dit boek worden volgende onderwerpen behandeld:

 • de verwarring tussen de namen ‘t Steentje en Steentje Molen
 • een mogelijke verklaring voor de naam ‘t Steentje, een naam zeker ouder dan de molen
 • de Galgebossen, waarvan Steentje Molen in de schaduw lag
 • de molens die al voor 1777 op die plaats stonden
 • het octrooi van 1777 waarmee Steentje Molen werd opgericht
 • een korte biografie van Jacobus Duytschaever, de bouwer van Steentje Molen
 • een technische beschrijving van de molen zelf en het bijhorende assekot
 • de opeenvolgende eigenaarsfamilies van deze molen: de familie Duytschaever, Beck en ten slotte Gheeraert
 • het verhaal van de familie Decorte – Quaghebeur  die recht tegenover de molen woonde en er zeer nauw mee verbonden was
 • de andere ambachten in de dichte buurt: smeden en wagenmakers bij café ‘t Steentje
 • de Eerste Wereldoorlog zoals die op Steentje Molen werd beleefd: een verhaal van Franse en vele Britse soldaten tussen burgers die koppig ter plaatse bleven
 • het persoonlijk oorlogsdrama van molenaar Jules Gheeraert
 • de soldatentijd van Hilaire Gheeraert en hoe hij in Westvleteren in uniform zijn latere vrouw Ida Demolder leerde kennen
 • de terugkeer van Hilaire na de oorlog en de dood van Jules
 • de verkoop van de molen en de verhuis naar Merkem in 1923
 • hoe café ‘t Steentje ook Steentje Molen werd
 • Hiliare Gheeraert als een oudstrijder bewust van zijn status
 • wat op die plaats allemaal gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • hoe het molenaarshuis uit 1777 ook verdween
 • hoe de molen in Merkem verloederde, hersteld werd, omwoei en nu terug in al zijn glorie rechtstaat.

praktische gegevens over dit boek:
auteur:Johan Gheeraert
eigen uitgave
ISBN nummer: 978 908 258 91 08
93 blz, A4 formaat
normale prijs: 25 EUR, geleverd of verzonden overal in België

nog altijd te bestellen door storting 25 EUR  op rekening BE 60 3770 2829 8270 van Westgids met vermelding van naam en adres.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA