Over Hilaire Gheeraert

Hilaire Gheeraert, mijn grootvader, woonde zijn hele leven halverwege Poperinge en Elverdinge, op de wijk Steentje Molen. Zijn vader had de toenmalige windmolen daar. Bij het uitbreken van de oorlog was hij 27 jaar en in 1905 ‘vrijgeloot’.

In 1916 werd de behoefte aan extra mankracht in het Belgisch leger nijpend. Alle 18 tot 40 jarige Belgen buiten bezet België werden opgeroepen in het ‘speciaal contingent 1916’. Hierbij hoorde ook Hilaire. Op 3 oktober 1916 startte zijn opleiding in het kamp van Carteret (Normandië.) Vanaf 2 februari 1917 was hij aan het front als soldaat in de derde compagnie van het tweede regiment Jagers te Voet. Deze eenheid zat veel in het zuidelijk deel van het Belgische front. Dan was Westvleteren de gebruikelijke rustplaats (‘demi-repos’ in het legerjargon) van deze eenheid. De Jagers te Voet werden ook ingekwartierd op de hoeve van Charles Demolder in de Kraaistraat te Westvleteren, in vogelvlucht 5 km van zijn eigen woonst.

Hij werd gedemobiliseerd op 9 juni 1919.

Op 16 juni 1920 huwde hij met de jongste dochter van Charles Demolder, Ida, mijn grootmoeder. Op 7 juni 1921 werd hun oudste zoon geboren, zeer toepasselijk Albert gedoopt.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

hilaire en ida