monument voor de Chinezen

De Eerste Wereldoorlog was in de letterlijke betekenis een wereldwijd gebeuren. Tot in China was deze oorlog voelbaar.

Door de zware verliezen aan het front en de enorme behoeften aan materiaal allerhande voor de oorlog werd in 1916 de nood aan extra mankracht in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bijzonder nijpend. Daarom troffen Parijs en Londen een regeling met Peking over de inzet van Chinese burgers als werkkrachten. Uiteindelijk werden 40.000 Chinezen geëngageerd door Frankrijk en 90.00 door Engeland. Het ‘Chinese Labour Corps’ werd vooral net achter het front ingezet. Ze hielpen bij de logistiek: de aanleg van allerlei spoorwegen en de aanvoer van munitie en ander onmisbaar materiaal. Ze legden ook nieuwe verdedigingslinies aan in de achterhoede. Na de wapenstilstand kregen ze een nieuwe taak: het opruimen van het slagveld en het verzamelen van de stoffelijke resten die her en der over de frontzone lagen tot en met de aanleg van de verzamelbegraafplaatsen. Omdat de frontzone zelf onbewoonbaar bleef, waren hun kampementen in de wijde omgeving van Poperinge. In 1919 waren rond Poperinge zelf 12.000 Chinezen gelegerd.

Dit waren geen soldaten maar ze deelden wel met de soldaten het gevaar. Ze werden het slachtoffer van Duitse beschietingen en bombardementen en na de wapenstilstand was het opruimen met al het verspreide niet ontplofte oorlogstuig ook gevaarlijk. Het omgaan met de stoffelijke resten was ook niet ongevaarlijk. Daarbij kwam de Spaanse Griep die net in de periode dat de Chinezen hier actief waren lelijk huis hield. Ongeveer 2000 van hen zijn tijdens de oorlog of de twee jaar erna omgekomen. Slechts weinige van hun graven zijn bewaard gebleven.

Op 15 november 2017 werd aan de rand van het Poperings industrieterrein (Sint-Jansstraat) een herdenkingssite ingehuldigd. Centraal staan drie Chinese arbeiders die in brons de verschillende taken uitbeelden.  Dit kunstwerk is van de hand van de Chinese kunstenares Yan Shufen. In een houten paviljoentje staat een beeldje van de Vlaamse kunstenaar Jo Bocklandt.

 

Deel op