BRAVE LITTLE BELGIUM door Mark De Geest

Een zeer toegankelijk boek voor een zeer ruim publiek. De auteur, Marc De Geest, is regisseur bij de VRT en weet duidelijk wat een ruim publiek wil. In 13hoofdstukken worden enkele internationale onderwerpen rond de Eerste Wereldoorlog behandeld: het uitbreken, de nasleep, de stikgassen en de ondergrondse oorlog. De andere hoofdstukken hebben betrekking op onze eigen geschiedenis: Luik, Leuven, Antwerpen, de Ijzer tot aan de dodendraad.
Het boek heeft uitdrukkelijk niet de pretentie een globaal beeld noch van het Belgische luik van de oorlog te schetsen, noch van het wereldgebeuren dat deze oorlog toch ook was. Spijtig toch dat er geen 14de hoofdstukje bij kon over de bezetting van Belgiƫ of iets delicater de Vlaamse beroering tijdens de oorlog. Er is wel een apart hoofdstuk over Edith Cavell, maar deze Britse verpleegster, hoe heldhaftig ook, staat niet echt voor het bezette Belgiƫ. Al bij al waarschijnlijk het meest toegankelijke boek over de oorlog nu in de handel.

Deel op