BISMARCK, GRONDLEGGER VAN HET VERENIGDE DUITSLAND, biografie door GER VAN AALST

Een leesbare biografie over één van de cruciale mensen uit de wereldgeschiedenis. Van Aalst geeft Bismarck minstens recht waar hij recht op heeft: binnen een zeer conservatieve ingesteldheid, waarin het staatsbelang van het koninkrijk Pruisen op alles primeerde, heeft Otto von Bismarck de Klein-Duitse eenheid in 1871 verwezenlijkt. Zijn doel hierbij was voor alles om de burgerlijk-liberale ontwikkelingen tegen te houden. Hierin was hij zeer succesvol, de vraag blijft of het niet beter anders was geweest.

Naast een zeer conservatief Duits Keizerrijk was de annexatie van Elzas-Lotharingen de tweede schaduw die Bismarck over de wereldgeschiedenis wierp. Merkwaardig schrijft deze biograaf over Bismarcks beweegredenen hiervoor in de voorwaardelijke wijs. Besluit: waarom Bismarck zijn minder bekwame opvolgers met deze onmogelijke erfenis en Europa met 2 wereldoorlogen heeft opgescheept, is ook van Aalst niet duidelijk. De filosofische evoluties in Duitsland in de 19de eeuw zijn complex, en zijn ook in deze biografie complex gebleven. De al even complexe staatsstructuren die Bismarck zijn nieuwe keizerrijk gaf , zijn daarentegen wel zeer verhelderend toegelicht. Tot en met de ook door Bismarck gewilde opkomst van een oncontroleerbaar ‘Das Militär’

boek bismarck

Deel op